Over mij

Over Hulstein projectmanagement & advies

Ing. Bas Hulstein is een onafhankelijk professional met meer dan 25 jaar ervaring in de water sector.

De passie ligt in de watersector en alle hieraan gerelateerde (technische) CAPEX vraagstukken, variërend van ontwerp en vergunningsaanvraag tot en met de uitvoering en nazorg. Bas is een senior project manager met een civieltechnische achtergrond, gespecialiseerd in het managen van multidisciplinaire (technisch/procestechnologische) projecten: ontwerpen, begroten, maken van contract documenten, aanbesteden, projectbouwbegeleiding, constructie en het opleveren van technische installaties.

Ik heb 26 jaar ervaring en kennis opgebouwd op het gebied van project management, ontwerp, contractvorming en aanbesteding (Bouwteam / UAV-Gc / Best Value, SCB, etc.), kostencalculatie en realisatie van afval- en drinkwaterzuiveringen, slibverwerkingsinstallaties, drinkwater pompstations, rioolgemalen, stuwen en persleidingen.

Bas heeft gedurende zijn loopbaan vele opdrachtgevers vertegenwoordigd (in loondienst/detachering), o.a. waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers en industrie en heeft mede hierdoor een brede kennis van (internationale) bouw- en inframarkt. Bas is zeer bekend met de IPM rollen Project management, Technisch management en Contract management.

Laten we samenwerken!